حامیان حزب سرزمین و جنگجویان آزادی اقتصادی در جریان مناظره انتخاباتی جلوی دوربین‌های تلویزیونی با صندلی به جان هم افتادند.

هشتم ماه می انتخابات عمومی در این کشور برگزار خواهد شد.