محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در جلسه هیئت رئیسه شورای رشت از رد صلاحیت شهردار رشت اطلاع پیدا کردیم اظهار کرد: قرار است این موضوع در جلسه فردای صحن شورای شهر به طور علنی مطرح شود.

 

حسین علیقلی زاده پس از حامد عبداللهی و حجت جذب سومین فردی است که از سوی وزارت کشور برای تصدی جایگاه شهردار رشت احراز صلاحیت نشد.