۲۲ از علمای شیعه و سنی استان های مختلف عراق ضمن سفر به نجف اشرف، در دیدارهای جداگانه با نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف، مراتب تشکر و قدردانی خود را از مساعدتهای دولت و ملت ایران در خلال جنگ با داعش اعلام کرده و پیام همدردی خود را به مردم استانهای سیل زده کشورمان ابلاغ کردند.

این گروه که از اعضای انجمن علمای معتدل و مؤسسه محبت دینی عراق بودند تاکید داشتند: مرزهای جغرافیایی نمی تواند دو ملت ایران و عراق را از هم جدا کند. ما در غم و شادی، شریک شما هستیم . همان گونه که شما در مقاطع مختلف همراه و همپای ما بوده اید.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف نیز ضمن تشکر از پیامهای برادری و محبت علمای مذکور یادآور شد که هیچ حامی و پشتیبانی برای عراق بهتر و مناسب تر از دولت و ملت ایران نیست همان گونه که هیچ حمایت کننده ای بهتر از عراق برای ما نیست و دشمن چون متوجه این نکته شده است، برادری و اتحاد دو ملت را هدف قرار داده و در صدد تضعیف آن است.