محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بررسی دو طرح را به عنوان کمیسیون فرعی در دستور کار خود داشت، یکی طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که هدف طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای تامین منابع مالی بیمه که کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد تا بعد از گرفتن گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش ها و دستگاه های ذی ربط بررسی جزییات آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار داشت که مواد مربوط به هزینه های دادرسی در دیوان عدالت اداری به این کمیسین ارجاع شده است، کلیات این طرح تصویب شد و در نشست‌های آتی جزییات آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: همچنین در این جلسه برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که مردم حوزه انتخابیه شان درگیر حادثه سیل بودند، گزارش هایی از میزان خسارت برآورده شد و تامین مالی و جبران خسارت ها ارائه کردند و مقرر شد که مباحث با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور مطرح شود تا شرایط و نحوه توزیع اعتبارات و اولویت بندی ها به بحث و بررسی گذاشته شود.