روسیاالیوم گزارش داد، مغرب از روز دوشنبه بزرگترین رزمایش نظامی در نزدیکی با مرز الجزایر را آغاز می‌کند.

منابع مغربی بیان کردند: بزرگترین رزمایش تاریخ ارتش پادشاهی با نام جبل صاغرو با مشارکت نیروهای زمینی و هوایی از روز دوشنبه در نزدیکی مرز با الجزایر آغاز خواهد شد.

این رزمایش نظامی با گذشت چندی پس از رزمایش بزرگ ارتش‌های مغرب، آمریکا و انگلیس در منطقه‌ای در حومه آکادیر انجام می‌شود.