بعد از آنکه سرمربی پرسپولیس نامه ای درباره مطالبات معوقه و جاری خود از سرخپوشان را به فیفا ارسال کرد، این نهاد نیز در پاسخ نامه ای را برای باشگاه پرسپولیس فرستاد تا هرچه سریعتر تکلیف طلب های سرمربی کروات مشخص شود.

در نامه دوم فیفا که اخیرا به باشگاه پرسپولیس رسیده، در آن ذکر شده که باشگاه پرسپولیس موظف است تا چند روز آتی مطالبات سرمربی کروات خود را پرداخت کند.