علی نجفی خوشرودی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: این جلسه با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد و آخرین وضعیت فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس سازمان انرژی اتمی در این جلسه گزارشی از طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان ارائه کرد و تاکید وی بر آن بود که چالش هسته‌ای غرب علیه ایران، فرصتی بی بدیل را برای صنعت هسته‌ای کشورمان به عنوان نماد اقتدار ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی رصد و پیشرفت فنی کشور در حوزه هسته‌ای را یکی از وظایف این سازمان دانست و تاکید کرد که بخشی از دستاوردهای کشور در صنعت هسته‌ای رخ داده است.

نجفی خوشرودی گفت: صالحی از برخی اظهارات مبنی بر هزینه‌های سنگین فعالیت‌های هسته‌ای انتقاد کرد و ضمن رد این ادعاها، ارزش افزوده صنعت هسته‌ای برای کشورهای را تدوین کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت با تاکید بر ضرورت حمایت مجلس از توسعه صنعت هسته‌ای خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستاوردهای صنعت هسته‌ای برای مردم تبیین شود و همچنین در این جلسه مباحثی درباره دستاوردهای جدید کشور در صنعت هسته‌ای و فعالیت در صنعت هسته‌ای برخی کشورهای منطقه عنوان شد.