غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ادعای بازداشت یکی از معترضان به نحوه امداد رسانی به مردم سیل‌زده خوزستان و تخلیه منازل و زمین های کشاورزی را تکذیب می کند.

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر بازداشت فردی به نام شیخ خلف مروانی، از قبیله مراونه در اهواز به دلیل اعتراض به نحوه امدادرسانی به مردم سیل‌زده روستای خود و جلوگیری از انحراف آب به سمت زمین‌های کشاورزیشان، در شبکه های اجتماعی منتشر شد.