شبکه خبری «ای بی سی» در صفحه توییتر خود این خبر را منتشر کرد و از قول این زن نوشت که از سوی دیگر نظامیان و دستکم یکی از مافوقان خود مورد بی احترامی قرار گرفته است.

والدووینوس با اشاره آغاز مشکلات خود از سال گذشته زمانی که در افغانستان خدمت می کرد، گفت که تروریست و داعشی نامیده شده است.

این نظامی آمریکایی با اشاره به اینکه این نوع رفتار با بازگشت وی به آمریکا متوقف نشد، افزود که مافوقش به او دستور داده جاب خود را برای پیروی از مقررات ارتش آمریکا، در مقابل دیگران بردارد.

این بانوی ۲۶ ساله همچنین از گروهبانی به سرباز وظیفه تنزل درجه یافت.

هرچند که ارتش آمریکا مدعی شد که این تنزل رتبه به دلیلی غیرمرتبط با حجاب روی داده، والدووینوس معتقد است که این مجازات به دلیل اعتراض وی به دستور افسر مافوق برای مرتب کردن موهایش زیر حجاب بوده است.

براساس اعلام پنتاگون، بیش از پنج هزار نیروی مسلمان در ارتش آمریکا در حال خدمت هستند.