در همایش تجاری ایران و عراق محمد هاشم عبدالمجید وزیر بازرگانی عراق ضمن تشکر از اتاق بازرگانی ایران برای برگزاری این همایش گفت افتخار بزرگی است که امروز من در اینجا حضور دارم و می‌توانم قدمی برای هم گسترش همکاری های دو کشور و مردم بردارم.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های صنعتی است تا بتوانیم به ملت و مردم خود خدمت کنیم انعقاد قراردادهای دوجانبه که در سفر قبلی آقای روحانی به عراق به امضا رسید و مذاکراتی که امروز در اتاق بازرگانی ایران با تاجران و صنعتگران ایرانی خواهیم داشت نشان از اراده دو کشور برای گشترش همکاری ها دارد.

عبدالمجید تصریح کرد:مهمترین اهداف این سفر اجرایی شدن لغو روادید و پیگیری راه آهن شلمچه است که برای هر دو کشور از اهمیت به سزایی برخکردار است.