زمین در محور کرج-چالوس دچار نشست شد.

نشست زمین در محدوده خرگوش‌دره در محور کرج - چالوس به طول ۸۰ متر و عمق نزدیک به ۲ متر است.نیروهای راهداری در محل این حادثه مشغول فعالیت و ترمیم حفره یادشده هستند.