حسن ساسانی، با اعلام ذخیره ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده‌رود افزود: آمار تجمعی بارش‌ها در چلگرد، ایستگاه شاخص زاینده‌رود تا هفدهم فروردین ماه یک هزار و ۹۵۴ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: ورودی سد زاینده‌رود هم اکنون ۱۹۱ و خروجی آن ۵۹ مترمکعب بر ثانیه است. برای آبیاری کشت کشاورزان شرق و غرب اصفهان، هشتم بهمن ماه ۹۷ خروجی از سد زاینده‌رود به مدت ۲۰ روز افزایش یافت و آب تحویل کشاورزان شد.