وی روز یکشنبه پس از پایان یکصد و سی و چهارمین جلسه شورا در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود: بحث‌های زیادی در خصوص خطوط مترو وجود دارد؛ یکبار باید برای شما به طور کامل تشریح کنم که چه چیزهایی ایراد محسوب می‌شود و چه چیزهایی ایراد نیست.

وی همچنین در واکنش به خبرنگاری که اصرارداشت بگوید که چرا درباره ایرادهای مطرح شده سخنی نمی گوید به شوخی بیان کرد:«بروید این موضوعات را از آقای قالیباف بپرسید».

به گزارش ایرنا بخش جنوبی خط ۶ مترو شامل ۹ کیلومتر و سه ایستگاه میدان شهدا، دولت آباد و بعثت امروز به همراه بخشی از کمربند سبز و نیز نخستین مسکن امید در شهر تهران افتتاح شد.

مسئولان مترو و شهرداری تهران در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر ایرادهای خط ۶ پاسخ داده اند که باتوجه به وضعیت تردد قطارها در این خط و نیز سامانه های موجود تهویه، مشکلی از نظر ایمنی در این خط وجود ندارد و تاییدیه های ایمنی آن نیز موجود است وگرنه اجازه افتتاح آن داده نمی شد.