اولین جلسه شورای شهر تهران که در ساعت ۱۰:۳۰ به دلیل عدم حضور اعضا تعطیل شده بود، با وساطت و تلاش‌های رئیس شورای شهر برگزار شد.

بر پایه این گزارش، با تلاش محسن هاشمی ۱۴ عضو شورای شهر در صحن حضور پیدا کردند و جلسه پس از اینکه در ساعت ۱۰:۳۰ تعطیل شده بود، پس از دقایقی از سر گرفته شد.