این کیف حاوی طلا در محله قدیمی شهر، در خیابان ساحلی و در نزدیکی مسجد جامع این شهر پیدا شد.