گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در اسفند، نرخ تورم کالاهای مصرفی تا کم سابقه ترین نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه ماهانه، طی سه سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس، سطح عمومی قیمت ها در اسفندماه ۹۷، نسبت به اسفند ۹۶، ۴۷.۵ درصد و متوسط سطح قیمت ها در سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید.

این گزارش نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها در اسفند نسبت به بهمن ماه، ۳.۹ درصد افزایش داشته است. از دیگر نکات جالب گزارش مرکز آمار، تورم ۷۳.۲ درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به اسفند سال قبل است که در این میان، خوراکی های تازه، تورم ۹۶.۴ و دیگر خوراکی ها، تورم ۲/۴۸ درصدی داشته اند.