استقلال روزهای حساسی را سپری می کند. از نظر بعضی ها کار از دست شفر در رفته است. این مربی از هر نظر تحت فشار است و می داند در آسیا اگر ناکام باشد، آینده اش در استقلال تاریک خواهد بود. به همین خاطر او بازیکنانش را به اتحاد و یکدلی دعوت کرده تا بتوانند این روزهای سخت را پشت سر بگذارند.