این حادثه ظهر امروز(شنبه) و در حین تعمیر اساسی یک فروند شناور سبک رخ داد.

این حادثه مجروح دیگری بر جای نگذاشته است.

صنایع دریایی ضمن عرض تسلیت شهادت همکاران خدوم این صنعت، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و برای خانواده  آنها صبر و اجر مسئلت می نماید.