به گزارش روسیاالیوم، منابع الجزایری از بازداشت الطیب بلعیز وزیر دادگستری سابق در مرز این کشور با مغرب خبر دادند.

وی قصد داشت که به شکل غیرقانونی از الجزایر به مغرب فرار کند که بازداشت شد.

همزمان به دنبال ادامه اعتراضات مردمی در الجزایر برخی منابع از دودستگی‌ها در میان احزاب ائتلاف حاکم خبر دادند.