احمد شجاعی با اشاره به استان های دارای بیشترین تلفات افزود: استان فارس با ۲۱، لرستان با ۱۵ و گلستان و همدان با ۸ کشته، استان هایی با بیشترین تلفات ناشی از سیل و حوادث مرتبط با آن هستند.

به گفته وی، استان های مازندران با ۶، خراسان شمالی با ۳، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۲ و خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قم و کرمانشاه هر کدام با ۱ کشته، به ترتیب در رتبه های بعدی استان های دارای تلفات سیل و حوادث مرتبط با آن قرار می گیرند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: آمار تلفات اعلام شده سازمان پزشکی قانونی، مربوط به فوت های محرز شده هستند.