همچنین تراز دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی یعنی اول مهرماه ۹۷، ۸۹ سانتی‌متر بیشتر شده و ۲ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه وارد شده است.