با اعلام سازمان هواشناسی و شرایط جوی حاکم بر بعضی از شهرهای کشورمان، احتمال تاخیر و یا کنسلی در بعضی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل شرایط فرودگاه مقصد وجود دارد. 

از مسافران در خواست می‌شود، قبل از عزیمت به فرودگاه حتماً با اطلاعات پرواز با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۴۴۶۶۵۵۱۹ یا ۴۴۶۶۵۵۲۴ تماس بگیرند و از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.