وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: دولت وکنگره #آمریکا هر روز به‌دنبال طراحی توطئه جدیدی علیه ایران هستند. گفته شده طی روزهای آتی برخورد با #سپاه_پاسداران را به دنبال #تحریم چندی پیش وزارت اطلاعات در برنامه دارند. حال که دولت پیش قدم نمی‌شود، انفعال مجلس (خصوصاً دوستان کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی) پذیرفتنی نیست.