نمایش با شیرها در سیرکی در کشور اوکراین با حادثه همراه بود.

یک قلاده شیر نر حین اجرای نمایش به مربی‌اش حمله و او را از ناحیه دست زخمی کرد.