به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار امروز افزایش یافت و به ترتیب به ۴۳۰,۳۰۰ (چهارصد و سی هزار و سیصد ) تومان و ۵۷۳,۸۰۰ (پانصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد ) تومان معامله شدند.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، به طوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۲۹۲ (یک هزار و دویست و نود و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۰۶ آوریل ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۱,۲۹۲ (یک هزار و دویست و نود و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۲ درصدی امروز
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۱ درصدی روز قبل
۱,۲۹۲ ۱ ۰.۰۵ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۴۲۸,۳۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و سیصد ) تومان به ۴۳۰,۳۰۰ (چهارصد و سی هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۰,۳۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۴۶ درصدی امروز
۴۲۸,۳۰۰ ۲۰۰ ۰.۰۴ درصدی ۲ روز پیش
۴۲۸,۵۰۰ ۱,۱۰۰ ۰.۲۵ درصدی ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به دو روز پیش، ۵۷۳,۸۰۰ (پانصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷۳,۸۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۴۸ درصدی امروز
۵۷۱,۰۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۵ درصدی ۲ روز پیش
۵۷۱,۳۰۰ ۱,۵۰۰ ۰.۲۶ درصدی ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۴۲۲,۵۰۰ (چهارصد و بیست و دو هزار و پانصد ) تومان به ۴۲۴,۶۰۰ (چهارصد و بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به دو روز پیش، با ۱۴۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۶۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۹,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۷۴ درصدی امروز
۱,۸۵۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ درصدی ۲ روز پیش
۱,۸۵۷,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۲۱ درصدی ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند