بعداز جنجال‌ها و حواشی زیاد درباره حذف عادل فردوسی پور و برنامه نود، این بار در ورزشگاه وطنی قائمشهر هواداران یک صدا عادل فردوسی پور را تشویق کرده و پس از شادی گل پیراهنی با شماره ٩٠ نشان داده شد.