عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دقایقی قبل در صدر یک هیات علیرتبه سیاسی و اقتصادی بغداد را به مقصد تهران ترک کرد.