وی در مصاحبه با یک شبکه سعودی در پاسخ به این سوال که «آیا هم چنان بر تکفیر روحانیت شیعه اصرار دارد؟» گفت: من تا چندی پیش علمای شیعه را تکفیر می‌کردم؛ اما اخیراً کتابی از «شریف حاتم العوتی» در نقد تکفیر گویندگان شهادتین خواندم. او روایت‌هایی را نقل کرده و من به این روایت‌ها مراجعه کردم و آنها را با شماری از اهل علم – از جمله شیخ‌الاسلام مورد اعتمادمان – در میان گذاشتم. در نتیجه از نظر سابق خود برگشتم

این مفتی وهابی ادامه داد: حتی می‌خواستم مقاله‌ای در این باره بنویسم؛ اما ترسیدم گمان کنند که آن مقاله زیر فشار دولت نوشته شده است! همچنین به خاطر نگرانی از تفسیر سخنانم، آن را منتشر نکردم.