اسپوتنیک گزارش داد، با توجه به گرانی بلیط هواپیما در "ایران"، کاربران به پایین آمدن کیفیت غذای هواپیما واکنش نشان دادند.

وعده غذایی فلافل در هواپیمای ایرانی / عکس