مراکز آموزش عالی و مدارس این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی را از روز شنبه ۱۷ فروردین ماه تا پایان هفته تعطیل است.

در این اطلاعیه آمده است :کلیه مدارس بندر ماهشهر و بندر امام خمینی در تمام مقاطع تحصیلی همچنین مراکز آموزش عالی این شهرستان از فردا شنبه به مدت یک هفته بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان خوزستان تعطیل می باشند.

 این تصمیم ستاد مدیریت بحران با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی حاکم بر استان خوزستان و شهرستان ماهشهر اتخاذ شده است.