کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: این روستاها به خاطر افزایش دبی حوضه های آبریز دز، کرخه و کارون به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی تخلیه شده اند.

وی افزود: همچنین ۴۳کمپ در نقاط امن برای روستاهای تخلیه شده در معرض خطر برپا شده است که در این کمپ تا کنون حدود ۲۵ هزار نفر ساکن شده اند.

به گزارش ایرنا افزایش کم سابقه آورد سدهای کرخه و دز موجب افزایش خروجی این ۲ سد و در نهایت طغیان این ۲ رودخانه ، و آبگرفتگی مناطق حاشیه ای در پایین دست شد. استاندار خوزستان از ۱۱ فروردین ماه جاری به دلیل وقوع سیل و سیلاب وضعیت اضطراری اعلام کرد.

رییس جمهوری جمعه گذشته با سفر به استان خوزستان وضعیت سیل در این استان را بررسی کرد و سپس در شورای هماهنگی مدیریت بحران حاضر شد و دستورات لازم برای مقابله با سیل را صادر کرد.

اسحاق جهانگیری نیز دوشنبه هفته جاری در سفری ۲ روزه به استان خوزستان ضمن بازدید از مناطق سیل زده استان دستورات لازم برای مقابله با سیل را صادر کرد.