سندرز به صورت غیرمنتظره در مراسم بزرگداشت دو هنرمند عرصه موسیقی در تالار آپولو در شهر نیویورک حضور یافت.

سندرز در این مراسم گفت :"ما امشب همزمان خاطره ترور دکتر مارتین لوتر کینگ و یکی از رهبران بزرگ تاریخ آمریکا را در سالگرد مرگ او گرامی می داریم که هرگز کمک به ماموران بهداشت را برای برخورداری از شان و منزلت درخور خود در زندگی فراموش نکرد. "

مارتین لوترکینگ در چهارم آوریل ۱۹۶۸ در بیرون اتاق متل خود در ممفیس ایالت تنسی به ضرب گلوله کشته شد.

سندرز از گام های بزرگی سخن گفت که مارتین لوترکینگ به سوی هماهنگی نژادی و رفع تبعیض نژادی در آمریکا برداشت و افزود مدارا در چند سال گذشته در این کشور عقبگرد داشته است.

وی در باره علل این عقبگرد گفت :"ما رئیس جمهوری نژاد پرست داریم، و من این را بدون اینکه در قلبم از آن خوشحال باشم بیان می کنم. باور این سخت است که ما رئیس جمهوری در آمریکا داریم که در حقیقت نژادپرست است."

سندرز گفته است به همین دلیل ، اگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود مبارزه با نژادپرستی جزو اولویت های او خواهد بود.

وی گفت :"من در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا تلاش خواهم کرد مردم خودمان را برای ایجاد کشوری گردهم آورم که برای همه ما کار کند، و نه فقط برای یک درصد. من تلاش خواهم کرد به نژادپرستی و نابرابری هایی بپردازم که نه فقط میان ثروتمندان و فقرا، بلکه همچنین میان سفیدها و سیاهان وجود دارد. و این قطعا یکی از اولویت های اصلی دولت سندرز خواهد بود."