مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توئیتی با اشاره به اوضاع شهر موصل نوشت: پس از اینکه نیروهای امنیتی عراق شهر موصل را از دست عناصر تروریستی داعش آزاد کردند، امروز این شهر اسیر "داعشی‌های فساد" است.

وی افزود: این شهر از فساد اداری، غارت و زد و بندهای تجاری حتی با تروریست‌های داعشی رنج می‌برد.

مقتدی صدر در ادامه تصریح کرد: این استان نیاز به یک موضع جدی از سوی اهل حکمت و خردمندان و عاقلان دارد تا بتوانیم در اسرع وقت دستان گناه‌آلود فاسدان و ظلم، بی‌عدالتی و غارت آنها را از این استان دور کنیم.