عضو شورای‌شهر تهران ضمن استقبال از  پیشنهاد نامگذاری خیابانی به‌نام جمشید مشایخی از طرح آن در جلسه کمیته نام‌گذاری معابر خبر داد.

بشیر (حجت) نظری در حاشیه مراسم تشییع غلامرضا رمضانی گفت: در اولین جلسات کمیته نام‌گذاری معابر تهران این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

روز گذشته مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در پستی به شورای‌شهر پیشنهاد داد خیابان منزل محل سکونت جمشید مشایخی به نام این هنرمند فقید نام‌گذاری شود.