بعد از بارش‌های تعطیلات نوروز، حجم آب دریاچه ارومیه از مرز ۳ میلیارد مترمکعب عبور کرد.

بنا به اعلام مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، وضعیت دریاچه ارومیه در ۱۴ فروردین‌ماه ۹۸ بهبود یافته بطوریکه، تراز آب این دریاچه با ۰.۴۲ متر افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۲۷۱.۱۶ برسد.

همچنین وسعت آب دریاچه نیز با ۴۳۸.۱۵ کیلومترمربع افزایش به ۲۷۱۵.۰۱ کیلومترمربع برسد.

حجم آب موجود دریاچه نیز ۵۳ درصد بیشتر شده و به ۳.۰۵میلیارد مترمکعب رسیده است.