سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به دستور رئیس جمهوری برای سرکشی و ارزیابی خسارات ناشی از سیل به استان ایلام عزیمت کردند.

به گزارش ایرنا، بارش های شدید سیلابی که از روز شنبه در استان ایلام آغاز شد و تا سه شنبه ادامه داشت، خسارات متعددی را به زیرساخت های عمرانی، شهری و روستایی، راه ها، ابنیه و کشاورزی وارد کرده است.

طبق بررسی نقشه های ماهواره ای از روز جمعه یک سامانه بارشی جدید وارد استان ایلام می شود.