محمد فرازمند با اعلام خبر فوق در صفحه توئیتر خود نوشت: مجالس دو کشور از اراده و ظرفیت بالایی برای تحکیم روابط دو کشور و دو ملت برخوردارند.