سومریه‌نیوز گزارش داد، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: تروریست‌ها احتمالاً بدون اعلام قبلی حمله می‌کنند و مراکز توریستی و بازارها و مراکز تجاری و تأسیسات دولتی در مراکش را هدف قرار می‌دهند.

در این بیانیه به کسانی که به مراکش سفر می‌کنند توصیه شده در مراکز توریستی گوش به زنگ باشند و از رفتن به مکان‌های شلوغ خودداری کنند.