فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح شهاب اظهار کرد: طرح شهاب در تعدادی مناطق منتخب اجرا می‌شد، اما سال ۹۸ در پایه چهارم همه کشور را پوشش خواهد داد.

 

وی افزود: امیدواریم با پیگیری مرکز و همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله معاونت آموزش ابتدایی بتوانیم این طرح را به خوبی پیش بریم.

 

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان با بیان اینکه بار اصلی اجرای طرح در پایه های چهارم، پنجم و ششم بر دوش آموزگاران است، گفت: امسال طرح شهاب در پایه هشتم مستقر خواهد شد؛  به این معنا که کسانی که از سال چهارم در طرح قرار گرفته بودند، امسال وارد سال هشتم می‌شوند و طبیعتاً این پروژه منجر به هدایت تحصیلی و ارائه محتواهای تکمیلی در مدارس خاصی که مشخص می‌کنیم خواهد شد.

مهاجرانی درباره ارزیابی میزان موفقیت طرح شهاب گفت: طبیعتاً درباره میزان موفقیت یک طرح ملی با این ابعاد نمی‌توان طی چهار، پنج سال قضاوت کرد، اما اگر طرح شهاب درست اجرا شود یقیناً یکی از طرح‌های بسیار پیشرو و مترقی در کشور خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان با بیان اینکه آموزگاران ما نیز در این حوزه آموزش می‌بینند و حرفه‌ای‌تر می‌شوند، گفت: طرح‌شهاب معلم حرفه‌ای هم تربیت می‌کند.   شناسائی ویژگی‌های دانش آموزان از جمله وظایف ذاتی معلمان است.

مهاجرانی ادامه داد: آموزگاران ابتدایی نیز از آموزش‌هایی که به آنها ارائه می‌شود، ابراز رضایت می‌کنند، هرچند از تعدد طرح‌ها در دوره ابتدایی گله‌مند هستند. آن‌ها آموزش ویژه دریافت می‌کنند، ولی متاسفانه حق جداگانه بابت اجرای این طرح به آنها پرداخت نمی‌شود.