رضا کیانیان با انتشار ویدئویی از نقش‌آفرینی‌های مختلف جمشید مشایخی در اینستاگرام، نوشت: «جمشید مشایخی هیچ وقت نمی‌تواند از پیش ما برود. حتی اگر خودش بخواهد. هر بازیگری که در قلب مردم جا داشته باشد، جاودانه است. مگر فردین، ناصر، انتظامی، رشیدی، فنی زاده،شکیبایی، نادره، ....و ده‌ها بازیگر بزرگ دیگر از کنار ما رفته‌اند؟»

5167262