علی لاریجانی در ابتدای سفر یکروزه خود از سدهای کرخه و دز بازدید می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین برنامه از سفر خود در بازدیدی هوایی از آخرین وضعیت رودخانه کارون در مقطع اهواز دیدن خواهد کرد.

وی همچنین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شرکت خواهد نمود.