مهدی رحمتی بعد از تساوی تیمش مقابل تیم سایپا بدون حضور در رختکن استقلال از ورزشگاه آزادی خارج شد تا به این شکل اعتراض و قهر خود را نسبت به رفتار تماشاگران نشان دهد.

هواداران استقلال در پایان بازی تیمشان برابر سایپا علیه رحمتی شعار حیا کن رها کن سر دادند و دروازه بان تیم را عامل قهرمان نشدن استقلال دانستند. 

با این وجود رحمتی امروز هم درون دروازه استقلال قرار نداشت و گویا به نشانه قهر ورزشگاه را ترک کرده است.