متن ترانه و ترجمه آن را در ادامه می خوانید:


رقت عینای شوقاً .. و لطیبة ذرفت عشقاً
چشمانم از شوق آماده ی گریستن شد و برای مدینة النبی عاشقانه گریان شد

فأتیت الی حبیبی .. فاهدأ یا قلب و رفقا
به سوی حبیبم آمدم .. پس ای قلب آرام گیر و همراهی کن

صل علی محمد
بر محمد درود و صلوات بفرست

السلام علیک یا رسول الله
سلام بر تو ای رسول خدا

السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله
سلام بر تو ای حبیب من و ای نبی خدا


قلبٌ بالحب تعلق .. و بغار حِراء تألق
قلبی که با محبت درآمیخت .. و در غار حرا درخشان شد

یبکی یسأل خالقه .. فأتاه الوحی فأشرق
گریان خالقش را می خواند .. پس وحی بر او نازل شد و نورانی گشت


اقرأ اقرأ یا محمد
بخوان بخوان ای محمد

السلام علیک یا رسول الله
سلام بر تو ای رسول خدا

السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله
سلام بر تو ای حبیب من و ای نبی خدا


یا طیبة جئتُک صبا .. لرسول الله مُحبا
ای مدینه عاشقانه و با محبت برسول خدا به سویت آمدم

بالروضة سکنت روحی .. وجوار الهادی محمد
و در روضه نبوی و در جوار هادیتگر محمد روحم آرام گرفت

***
السلام علیک یا رسول الله
سلام بر تو ای رسول خدا

السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله

سلام بر تو ای حبیب من و ای نبی خدا​