برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز در کاخ السلام، نبیه بری رئیس پارلمان عراق را به حضور پذیرفت.

نبیه بری پیش از این با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرده بود.

وی همچنین با سفر به نجف اشرف با آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق و شمار دیگری از مراجع دیدار کرد.

نبیه بری یکشنبه ۱۱ فروردین وارد عراق شده است.