رحمت الله الوندی گفت: پس از تماس شهروندان با هلال احمر و گزارش یک مورد غرق شدگی تیم جستجو و نجات در محل حضور یافتند.

وی اضافه کرد: بررسی های اولیه گویای این بود که یک زن قصد عبور از روخانه سرابی را داشت که به داخل آن سقوط کرد.

رییس شعبه هلال احمر شهرستان تویسرکان اظهار داشت: با آغاز جستجو برای یافتن این زن، یک شهروند در تماس با هلال احمر از رویت یک جسد یک کیلومتر پایین تر از محل حادثه خبر داد.

 

الوندی افزود: با حضور در محل مشخص شد که این جسد که به لوله ای در داخل رودخانه گیر کرده متعلق به زن میانسال است.

وی ادامه داد: بالا بودن حجم و سرعت آب رودخانه و شیب آن موجب هدایت جسد این زن به سمت پایین دشت شده است.

رییس شعبه هلال احمر شهرستان تویسرکان بیان کرد: طبق ادعای همسر متوفی، رانش زمین عامل سقوط همسرش داخل آب و غرق شدگی بوده که این موضوع با حضور کارشناسان بررسی می شود.