از روز نخست تا پایان روز دوازدهم فروردین امسال، بیش از یک میلیارد و ۱۵۴ میلیون لیتر بنزین در مجاری عرضه کشور، توزیع شده که بر این اساس، در این مدت به طور میانگین روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در روز نخست تا دوازدهم فروردین ماه سال ۹۸ در مجموع ۴۱۲ میلیون لیتر نفت گاز توزیع شده که نشان دهنده توزیع روزانه حدود ۳۴ میلیون لیتر نفت گاز در مجاری عرضه کشور است که این میزان نیز، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است.

وضعیت جوی و بارش های سنگین و همچنین جاری شدن سیلاب در بیشتر استان ها، اسمال سبب کاهش سفرهای نوروزی شد و می توان نتیجه گرفت که این مساله در کاهش ۲درصدی مصرف سوخت در ایام نوروز۹۸ در مقایسه با سال گذشته موثر بوده است.