وزارت خارجه فرانسه به کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر از قدرت واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه لحظه مهمی در تاریخ الجزایر محسوب می‌شود. ما از روند انتقال دموکراسی در الجزایر مطمئن هستیم. الجزایری‌ها طی هفته‌های گذشته بر شنیده شدن صدایشان اصرار کردند.

شایان ذکر است که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری بیمار الجزایر روز سه شنبه ۱۳ فروردین به طور سمی استعفای خود را از ریاست جمهوری اعلام کرد.