حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در توئیتی نوشت :

بیانیه شرم آور آمریکا در شرایطی صادر می شود که این کشور نتوانسته برای سیلاب وسیعی که یکماه است چندایالت بزرگ آمریکا را دربرگرفته راه حلی بیابد.

5166889