آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین گفت که عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی، پیامد فاجعه‌بار سنگینی برای امت برجای می‌گذارد.

وی گفت: استقبال از مشارکت صهیونیست‌ها در این کنفرانس که در بحرین برگزار خواهد شد، یک اقدام جسورانه اما نه در مسیر شرافت بلکه در مسیر خواری و ذلت و تسلیم شدن و مسیر وقاحت است. عادی‌سازی و گام‌های شتاب زده برای راضی کردن دشمن اسرائیلی به منزله نابود کردن اراده امت و اسلام و به مثابه حمایت از اراده اسرائیل است.

وی ادامه داد: این استقبال از میزبانی صهیونیست‌ها به منزله اعلام صریح از کوتاه آمدن از آرمان‌های مقدسات و حتی حمایتی از دشمن‌ترین دشمنان است.