حسین کنعانی‎مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز درباره پیش‎بینی‎اش از انتخابات آینده به ایرناپلاس می‎گوید: حضور مردم در انتخابات سه شکل خواهد بود؛ یکی از آن‎ها روند حضور مردم براساس آمار و پیش‎بینی علمی است که ما در حزب سبز این کار را انجام داده‎ایم. از روش تحقیق الیوت استفاده کردیم و نسبت مشارکت مردم در انتخابات‎های ۴۰ سال گذشته را بررسی کردیم. بر اساس این تحقیق، ممکن است احتمال مشارکت مردم زیر ۵۰ درصد باشد.

کنعانی‌مقدم ادامه می‎دهد: شکل دیگر، آینده‌پژوهی است. آینده‌پژوهی ممکن است روش علمی را تأیید کند، اما در مدل آینده‌پژوهی، عناصری مانند شگفتی‎آفرینی نیز وجود دارد. این عناصر شگفتی‌آفرین ممکن است روندهای قبلی را تغییر دهد و نتیجه حاضر با نتیجه تحقیق‎های علمی متفاوت باشد.

این فعال سیاسی اصولگرا بیان می‎کند: تجربه ثابت کرده حضور مردم و مشارکت سیاسی آن‎ها در انتخابات‎ها معنادار است. اگر ضرورت‎ها، حوادث و توصیه‎های مراجع، خصوصاً رهبری اتفاق بیفتد ممکن است مانند ۲۲ بهمن مردم حضور پررنگی داشته باشند. ۲۲ بهمن با وجود همه نارضایتی‎ها از شرایط اقتصادی، مردم حضور گسترده‎ای در راه‎پیمایی‎ها داشتند.

دبیرکل حزب سبز معتقد است در مجلس آینده، اکثریت و اقلیت وجود نخواهد داشت و رقابت سنگین است. البته فکر می‎کنم مردم به برنامه‎ها رأی می‌دهند و نه اشخاص؛ زیرا مردم احساس می‌کنند کسانی که تا به امروز وعده و وعیدهایی داده‌اند به آن عمل نکرده‌اند. بنابراین باید به برنامه‎ها رأی داد. از همین رو، اگر احزاب بتوانند برنامه‎ها را با تدابیر مربوطه خوب انجام دهند، طبیعتاً احزاب می‎توانند ائتلافی برای بهبود امور تشکیل بدهند.

کنعانی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که برنامه حزب سبز و جناح اصولگرایی برای انتخابات مجلس آینده چیست، می‎افزاید: ما مرتب جلساتی درباره انتخابات آینده داریم و روی مسأله ائتلاف کار می‎کنیم. ما دنبال این هستیم که برنامه‎های مورد نظرمان را حتی اگر خودمان نتوانیم اجرا کنیم، با تشکیل دولت ائتلافی در بزنگاه‎های مختلف به دولت حاکم تحمیل کنیم.

او همچنین می‎گوید: اگر برنامه معقول باشد، باید به دولت حاکم فشار بیاورد که از این برنامه استفاده کند. تنها راه این است که دولت در سایه تشکیل شود و در چانه‎زنی‎های مختلف، برنامه را برای اجرا به دولت واگذار کند.